Zlínské cihelny s.r.o.

Doplňkové výrobky a služby

Podsypové štěrkopísky

  • velkoodběry pro podsypy, násypy a zásypy

Zpracování stavebních odpadů

  • cihelných, betonových aj. sutí
  • odběr výkopových aj. zemin

VOLEJTE

573 394 040


grafický návrh: 2DR